Applicaties pijl In eigen beheer pijl CapaciteitsCalculator

CapaciteitsCalculator

De CapaciteitsCalculator is een programma t.b.v. het bepalen van capaciteiten bij wegwerk.

Inschatten van capaciteiten bij wegwerkzaamheden       Variabelen in het programma zijn:
  • aantal rijstroken
  • breedte van de rijstroken 
  • wel/geen vluchtstrook/redresseerruimte
  • type werkzaamheden, mate van zichthinder
  • vormgeving van aanwezige slingers

Het programma houdt rekening met de richtlijnen uit het handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen van Rijkswaterstaat WVL en de richtlijnen uit de CROW, aangevuld met diverse praktijkmetingen en eigen expertise.

De CapaciteitsCalculator wordt onder licentie gebruikt door Rijkswaterstaat en diverse verkeerstechnische bureaus.
Wilt u meer informatie over de CapaciteitsCalculator, neem dan contact met ons op, of download de folder.

Hieronder vindt u een demonstratiefilm van de Wegwerkplanner in combinatie met de CapaciteitsCalculator.