Werkterrein pijl Innovatie

Innovatie & Ontwikkeling

Rond het veld van verkeer en informatica vinden ontwikkelingen razendsnel plaats. Voortdurend ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen voor systemen, technieken of strategieën. Aan de verwerkelijking van vernieuwingen dragen wij graag een steentje bij en nemen soms zelf het initiatief.

Voorbeelden:

 • Floating Car Data (FCD) voor inzicht in situatie op de weg
  Het aantal voertuigen met GPS 'aan boord' is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit biedt nieuwe mogelijkheden: Floating Car Data kan worden gebruikt voor inzicht in de situatie op de weg. Het grote voordeel van FCD is dat er inzicht mogelijk is op alle wegen, mits voldoende dekking. Met de kennis die Transpute in huis heeft op het gebied van dataverwerking, ontwikkelt Transpute op dit moment software op basis van FCD. Hierdoor kan uit FCD betrouwbare informatie worden gegenereerd, welke d.m.v. de juiste visualisatie gebruikt kan worden voor het signaleren van ontwikkelingen op de weg.
 • Flowsim-Live - actuele verkeersvoorspelling
  Een verkeersmodel dat o.b.v. actuele verkeersgegevens de verkeersafwikkeling in de komende uren voorspelt. Klik hier voor meer informatie.
 • Ontwerp Golfbreker
  In het onderzoek naar filegolven is de Golfbreker voorgesteld als nieuw ontwerpelement op doorgaande snelwegtrajecten. 
 • Gebruik van signaleringsgegevens voor verkeersanalyse en monitoring
  Dankzij verkeerssignaleringsgegevens kan de verkeersafwikkeling op wegvakken vrijwel volledig waargenomen worden. Dit heeft hele nieuwe mogelijkheden geopend voor verkeersanalyse (troubleshooten) en monitoring. Transpute heeft dit voor de eerste keer toegepast in 1994 bij analyse van de verkeersafwikkelingsproblemen op de A13 en de A20. Dit was de eerste keer dat er in Nederland bij verkeersanalyse gebruik werd gemaakt van signaleringsgegevens. Het heeft vele inzichten opgeleverd die toen nieuw waren en nu algemeen bekend, zoals het werkelijk optreden van filegolven. Download hier het allereerste rapport waarbij deze techniek is toegepast.
  Het systematisch volgen van de verkeerskwaliteit in de tijd is ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Holland ('Filethermometer'). Hier worden naast filezwaarte ook voertuigverliesuren, verkeersprestatie en rijtijden berekend. Voor het gebruik van signaleringsgegevens waren alleen fileregistratie-gegevens en intensiteiten beschikbaar. De nieuwe aanpak maakte een complete en stabiele monitoring mogelijk. De aanpak is standaard geworden en wordt nu nog steeds toegepast.
 • Introductie van het tijdweg-diagram
  De introductie van verkeerssignalering maakte Nederland het eerste land ter wereld waar meetinformatie fijnmazig genoeg beschikbaar kwam om tijdweg-diagrammen op te stellen. Tot die tijd waren tijdweg-diagrammen slechts theoretische constructies. Met het programma 'Plaatmaker' heeft Transpute als eerste de mogelijkheid geboden om het verkeersgedrag op autosnelwegen op basis van tijdweg-diagrammen te bestuderen. Tegenwoordig kan met de Viewer met een druk op de knop een tijdweg-diagram worden gemaakt.
 • Introductie van de tonenmethodiek
  De tonenmethodiek is een rekenmethode om een gemeten intensiteitsprofiel te herleiden tot een verkeersaanbodsprofiel. Het is ontwikkeld door Transpute en ligt ten grondslag aan bijvoorbeeld het wachttijdenmodel en het verkeersmodel Flowsimulator. Het wordt ook gebruikt bij HB-matrixschatting voor statische modellen.
 • Blokkade-detector
   De blokkade-detector is een on-line rekenalgoritme dat een wegvak bewaakt. Het kan overal werken waar op min of meer regelmatige afstanden meetpunten zijn geïnstalleerd. Het is een event-detector, een detector die onderbrekingen in de doorstroming meldt. Download hier meer informatie.
 • Rijtijdberekening met de trajectoriënmethode
  De trajectoriënmethode is een methode waarmee de rijtijden goed achteraf kunnen worden berekend. De methode is bijzonder nauwkeurig. De methode volgt denkbeeldige voertuigen langs het door hen afgelegde traject. Het lost en passant het probleem van de deling door nul op die andere rekenmethoden hebben bij stilstaand verkeer. De methode wordt nu landelijk gebruikt voor monitoring en evaluaties.
 • Functionele specificatie diverse verkeerssystemen
  Het gewenste verkeerskundig gedrag van een nieuw verkeerssysteem dient te worden uitgewerkt alvorens een fabrikant tot de bouw kan overgaan. Verschillende malen heeft Transpute de functionele specificaties voor een nieuw systeem opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn: Dyvers, Wisselstrook Adviestool, MAFI.